Visie

Gro4U bevindt zich in een markt die constant in beweging is. In deze markt wil Gro4U een prominente plaats innemen.

  • Gro4U streeft na dat klanten beter worden bedient om een herkenbare positie voor haar producten in het schap te waarborgen.
  • Gro4U streeft na dat handelspartners optimale zekerheid en service bieden: een hoge leveringssnelheid, maximale leveringsbetrouwbaarheid, hoogwaardige kwaliteit.
  • Gro4U streeft na dat de efficiency van de interne en externe logistiek wordt verhoogt, onder meer door de oprichting van een logistiek centrum op Flora Holland Naaldwijk.
  • Gro4U streeft na dat orders die vragen om toegevoegde waarde - 'mono-plusboeketten' - gezamenlijk worden ingevuld.

Deze punten leiden tot de volgende hoofddoelstelling: ‘Het waarborgen van de continuïteit van de aangesloten ondernemingen en telersverenigingen door middel van het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden met service-retail en leveranciers van service-retail.’

Het realiseren van die doelstellingen moet ertoe leiden dat Gro4u zich in de markt kan profileren als dé toonaangevende producentengroep voor service-retail en andere ketenpartners! 

De bovenstaande kolom laat zien dat Gro4u de gehele productkolom verkort. Dit biedt voordelen voor u! Door samenwerkingsverbanden met telersverenigingen kan Gro4U de productkolom verkleinen. Door namens de kweker als exporteur te werken zijn de bloemen eerder bij de consument. Vandaag nog in de kas, overmorgen in de vaas, dat streven we na!

 

Rabobank is projectsponsor van een van onze projecten, zie www.rabobank.nl/westland.